Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

GGD Amsterdam

GGD Amsterdam

Functiegebied:
Psychiatrisch verpleegkundige
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Amsterdam
Aanstelling:
Tijdelijke aanstelling
Dienstverband:
32-40 uur
Plaatsingsdatum:
19-6-2020

Vacatureomschrijving

Vind jij het leuk om zorg te bieden voor mensen die anders tussen “wal en schip” van de reguliere zorg dreigen te vallen en heb jij de creativiteit om zorgmijders binnenboord te halen? Werk jij graag samen met verschillende disciplines in de begeleiding en behandeling van mensen, met zowel psychiatrische, verslavingsproblemen en sociaal-maatschappelijke problematiek? Dan is de GGD een uitdagende werkplek voor jou!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
32-36 uur, Amsterdam
Vacaturenummer 20050280


De functie
Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige biedt je (crisis) hulpverlening bij psychiatrische, complexe psychosociale stoornissen, vaak in combinatie met maatschappelijke verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking of justitiële problematiek.

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor je eigen caseload waarin je je behandeling vormgeeft.
 • Je hebt een nauwe samenwerking met de psychiater.
 • Werkt mee en geeft vorm aan het multidisciplinaire behandelteam.
 • Je ondersteunt het team en deelt je kennis met hen.
 • Je begeleidt sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in opleiding.


Wij vragen

 • Een di­plo­ma in de rich­ting van So­ci­aal Psy­chi­a­tri­sche Ver­pleeg­kun­de (SPV).
 • Re­le­van­te gel­di­ge BIG-re­gi­stra­tie en han­de­lings­be­kwaam.
 • Affiniteit met sociale psychiatrie en verslavingszorg.
 • In­ge­schre­ven in kwa­li­teits­re­gis­ter V&VN.
 • Ken­nis van de so­ci­a­le kaart van Am­ster­dam.
 • Be­reid, in over­leg en zo no­dig, mee te wer­ken in 24-uurs roos­ter­dien­sten (voor cri­sis­dienst van de MGGZ) naast de werk­zaam­he­den op de Ge­ïn­te­greer­de Voor­zie­ning.


Competenties 

 • Stress­be­sten­dig
 • Or­ga­ni­sa­to­risch
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den
 • In­le­vings­ver­mo­gen
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Op­los­sings­ge­richt


Wij bieden 

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.943,- en maxi­maal € 4.450,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.


De organisatie 
Binnen de Geïntegreerde Voorzieningen behandelen wij een diverse groep mensen met een verscheidenheid aan problematiek: ernstige psychiatrische aandoeningen, chronische verslavingsproblematiek en verstandelijke beperking in combinatie met sociaal-maatschappelijke problemen. Samen werken wij, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen psychiaters, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en secretariële ondersteuning, aan een poliklinisch, integraal en, zo nodig outreachend, behandelaanbod. Uniek aan de Geïntegreerde Voorzieningen van de GGD is dat we intensief samen werken met de dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam, die in hetzelfde pand huizen.

Sollicitatieprocedure 
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 juli 2020 via het online sollicitatieformulier.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.


Vragen over deze vacature 
Vragen over de vacature kun je stellen aan Ravic Melessen, Teamleider GV west, bereikbaar opcontactinformatie (telefoonnummer) with 3CX Click to Call"> contactinformatie (telefoonnummer) of rmelessen@ggd.amsterdam.nl.

Voor meer informatie over onze organisatie kan je kijken op www.ggd.amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 


Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts