Docent Klinische vorming

Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland

Functiegebied:
Artsen overig
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Regio Amsterdam
Aanstelling:
Tijdelijke aanstelling
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
20-12-2018

Vacatureomschrijving

Functieomschrijving:
Word jij een van onze nieuwe collega's bij Hogeschool Inholland? We zijn op zoek naar een docent Klinische vorming voor zowel de bachelor/voltijd/flex deeltijd opleiding HBO Verpleegkunde (met daarbinnen het honoursprogramma Technisch verpleegkunde), alsmede de masteropleidingen Physician Assistant en Advanced Nursing Practice. Ons cluster Nursing groeit en maakt een mooie ontwikkeling door. Hiervoor zoeken we een enthousiaste collega die graag wil meewerken aan het bieden van kwalitatief onderwijs.
 
Taken:
- Onderwijsuitvoering, onderwijsontwikkeling en toetsing van de klinische vorming binnen de
  opleidingen;
- Beoordelen van praktijktaken;
- Vaardig in/affiniteit met het toepassen van ICT binnen het onderwijs.
 
De lessen die gegeven worden vallen onder de leerlijn Klinische Vorming. Tijdens de lessen klinische vorming worden de fysiologie en de pathofysiologie van veel voorkomende ziektebeelden behandeld en is aandacht voor klinisch redeneren met behulp van casuïstiek. Daarnaast wordt er tijdens practica het lichamelijk onderzoek en de anamnese aangeleerd. Naast het reguliere onderwijs vindt ook inzet plaats in het honoursprogramma Technisch Verpleegkunde, wat gericht is op de acuut intensieve zorg.  De toetsing van de onderdelen klinische vorming wordt gedaan aan de hand van schriftelijke toetsen die uit multiple choice (MC) en open vragen bestaan en stationstoetsen waarbij de studenten een lichamelijk onderzoek en een anamnesegesprek uitvoeren bij een simulatiepatiënt. Hierbij staat het klinisch redeneren centraal. Als docent klinische vorming bent u samen met uw collega docent klinische vorming daar verantwoordelijk voor.
 
Functie-eisen:
Didactische bevoegdheid of de bereidheid die te behalen. 
 
Bijzonderheden: 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op zowel de locatie Amsterdam als de locatie Alkmaar. Het is mogelijk in deeltijd te werken.
 
Het betreft een tijdelijk dienstverband van 12 maanden met perspectief op verlenging.
 
Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 5433,82 (bij fulltime dienstverband), schaal 12 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.
 
Organisatie: Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid Sport en Welzijn
Plaats in Domein/Stafafdeling: Organisatie: Hogeschool Inholland, Domein GSW
 
Plaats in Domein/Stafafdeling: 
De opleidingen HBO Verpleegkunde en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice (ANP) en Physician Assistant PA maken deel uit van het cluster Nursing. Daarbij horen ook het contractonderwijs op het gebied van zorg en een aantal lectoraten. HBO Verpleegkunde wordt aangeboden op de locatie Amsterdam en Alkmaar, het masteronderwijs op de locatie Amsterdam. 
Je hebt je basis binnen het team van Verpleegkunde maar je maakt daarnaast ook onderdeel uit van het docenten team van de masteropleidingen. Ons motto is: we doen het samen! We delen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Dat betekent dat we met en van elkaar leren. We benoemen dingen die goed gaan maar ook die minder goed gaan. En dan werken we daar samen aan. Want ook wij leren meer als we fouten durven maken. 
 
Je werkt vanuit het domein Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) van Hogeschool Inholland. GSW zet zich in voor de Gezonde Samenleving waar: 
- zorgprofessionals hun patiënten helpen zo gezond en sociaal mogelijk deel te nemen aan de samenleving;
- zij samenwerken met ander beroepsgroepen (interprofessioneel) om de zorg te verbeteren;
- en zij  technologie gebruiken steeds meer als antwoord op zorgvragen.
 
Organisatieomschrijving:
Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.
 
We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. 
 
Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.
 
Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn biedt beginnende en werkende professionals onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt.
 
Het domein wil, in samenwerking met het beroepenveld, studenten opleiden tot ondernemende en betrokken professionals die gericht zijn op innovatie van het beroep. De inhoud van de opleidingen binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn grijpt direct in op de samenleving. De vraag naar gezondheidszorg en welzijn neemt langzamerhand toe en verandert: de menselijke maat wordt steeds belangrijker. Het onderwijs kan daar een grote rol in spelen. Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn richt zich specifiek op onderzoek naar nieuwe, passende vormen van gezondheidszorg en welzijn en kennisontwikkeling binnen die sectoren. Het domein leidt professionals op die de nieuwste kennis en kunde grenzeloos en met gevoel voor culturele verschillen kunnen toepassen.
 
Opleidingsrichting:
Geneeskunde
 
Werkervaring:
Werkervaring:
- Bij voorkeur 3 - 5 jaar actuele werkervaring als arts; 
- Ervaring met lesgeven in het hoger onderwijs.
 
Competenties:
Coachen en ontwikkelen van anderen
Communicatief en contactueel vaardig
Samenwerken
Kwaliteitgerichtheid
 
 
INFORMATIE 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam: Katinka Rademaker
Telefoonnummer: 06 31006661
 

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts