Huisartsen Velp als werkgever

Huisartsen Velp

Begin 2006 hebben de huisartsen in Velp het initiatief genomen om te komen tot intensieve samenwerking met andere werkers in de eerstelijnsgezondheidszorg van Velp.

 
Het doel van de samenwerking is te komen tot meer samenhang in de zorgverlening en daardoor betere zorg voor de mensen in Velp en Rozendaal.
 
Van het begin af aan is ons doel geweest de zorg af te stemmen op de zorgbehoeften van de bewoners van Velp en Rozendaal. De centrale vraag daarbij is steeds: "wordt de patiënt er beter van".
 
Inmiddels hebben een groot aantal zorgverleners uit Velp zich aangesloten bij de Stichting Een Plus Samenwerking, die de samenwerking faciliteert en nieuwe initiatieven stimuleert.
 
Op de Rozendaalselaan 34 in Velp is in juni 2010 het Gezondheidscentrum Velp in gebruik genomen. Hierin zijn huisartsen, praktijkverpleegkundigen, apotheek, thuiszorg, huisartsenlaboratorium, fysio- en manuele therapie, ergotherapie, podotherapie, cesartherapie en diëtiste gehuisvest. De samenwerking binnen de eerste lijn zal zich echter niet beperken tot de disciplines die in het Gezondheidscentrum gevestigd zijn: sterker nog, de meeste aangesloten partners werken in hun eigen praktijk.

Nieuwe vacatures van Huisartsen Velp

Huisartsen Velp heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Verpleegkundigenbanen.nl.