Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

Naast actuele vacatures vindt u op Verpleegkundigenbanen.nl ook het belangrijkste nieuws uit de gezondheidszorg.

 • Het Prinses Máxima Centrum zoekt verpleegkundigen op Facebook

  22-12-2016 - Zeker 100 verpleegkundigen heeft het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie nodig. Het gespecialiseerde zorg- en researchcentrum voor kinderen met kanker is daarom een online wervingscampagne gestart. In een filmpje op Facebook en Instagram vertellen kinderen die kanker hebben of hebben gehad, over hun ervaringen met verpleegkundigen. Het filmpje en meer informatie is ook te vinden op www.100verpleegkundigen.nl Lees het hele artikel »

 • Veranderingen in de zorg stellen inspectie voor nieuwe uitdagingen

  21-12-2016 - Door veranderingen in de samenleving en de zorg kan er in het toezicht op zorg soms onzekerheid ontstaan over risico’s voor gezondheid, de normen die daar bij horen en wie daar op aangesproken kunnen worden. Volgens onderzoekers van vier kennisinstituten, waaronder het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar wijze van toezicht houden in situaties van onzekerheid nog verder verbeteren. Lees het hele artikel »

 • Juliana Kinderziekenhuis Den Haag opent vondelingenkamer

  21-12-2016 - Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent morgen, woensdag 21 december, als eerste kinderziekenhuis in Nederland een vondelingenkamer van Stichting Beschermde Wieg. De vondelingenkamer biedt een veilig alternatief voor moeders die zich niet in staat voelen hun baby zelf te verzorgen en op te voeden. Deze moeders zien doorgaans geen andere mogelijkheid dan hun baby af te staan of zelfs te vondeling te leggen, met alle dramatische gevolgen van dien. Het Juliana Kinderziekenhuis opent deze kamer vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op leven. Dit alternatief biedt zekerheid dat de baby wordt gevonden en verzorgd. Lees het hele artikel »

 • Virtueel thuis in ziekenhuis voor zwangeren

  20-12-2016 - Met de introductie van een speciale virtual reality bril in Máxima Medisch Centrum wanen zwangeren die tijdens hun zwangerschap worden opgenomen zich even thuis in hun vertrouwde omgeving. Via een live-verbinding en de speciale bril kunnen ze 360 graden rondkijken en thuis met hun gezin, familie en vrienden praten. Deze nieuwe technologie maakt een ziekenhuisopname voor deze patiënten een stuk aangenamer en bevordert daarmee hun herstel. Lees het hele artikel »

 • Tergooi omarmt aanbevelingen commissie Meurs

  20-12-2016 - Lessen van een tragische gebeurtenis - Het ziekenhuis vindt de constateringen van de commissie Meurs zowel zwaarwegend als belangrijk. De commissie constateert dat Tergooi op een aantal punten tekort is geschoten bij de behandeling van een 21-jarige patiënt, die in november 2014 in het ziekenhuis onverwacht kwam te overlijden. Het ziekenhuis omarmt de heldere en belangrijke aanbevelingen van de commissie. Lees het hele artikel »

 • VGZ rondt contractering ziekenhuizen 2017 af

  19-12-2016 - Coöperatie VGZ heeft voor de ziekenhuiszorg in 2017 contracten gesloten met alle 80 ziekenhuizen. Daarmee is goede en betaalbare zorg gecontracteerd voor ruim 4 miljoen verzekerden in heel Nederland. Het resultaat van de onderhandelingen draagt bij aan de opdracht van VGZ: het realiseren van zorg die toegankelijk en betaalbaar is, nu en in de toekomst. Lees het hele artikel »

 • Microplastics in het milieu: een bedreiging voor de volksgezondheid?

  16-12-2016 - Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Ze hopen zich op in mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen terecht. Ook komen ze voor in de lucht en kunnen we ze inademen. Hoe ongezond dat is, weet op dit moment niemand. De Gezondheidsraad vindt dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn, evenals onderzoek naar de blootstelling aan plastic deeltjes via de voeding en andere routes en naar hun schadelijkheid voor de gezondheid. Daarvoor is het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden een eerste vereiste. Dit schrijft de raad in een briefadvies aan de staatssecretaris van IenM. Lees het hele artikel »

 • Zorgprofessionals denken nog te veel in eilandjes

  15-12-2016 - Zowel zorgconsumenten als zorgprofessionals in Nederland ervaren een gebrek aan patiëntgerichtheid en samenwerking in de zorg. Schotten lijken een goede samenwerking in de weg te staan. Dat heeft negatieve gevolgen. Patiënten moeten vaak hetzelfde verhaal vertellen, er worden onnodige kosten gemaakt en vooral zorgprofessionals hebben het idee dat patiënten de adviezen van hun zorgverleners minder goed opvolgen. Lees het hele artikel »

 • Laboratorium IJsselland Ziekenhuis tekent voor 5 jaar hielprikscreening

  15-12-2016 - Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd vandaag het contract voor het uitvoeren van de hielprikscreening ondertekend door het RIVM en het IJsselland Ziekenhuis. Het contract geldt voor een periode van tenminste 5 jaar. Het laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis blijft hiermee het grootste screeningslaboratorium van Nederland voor hielprikjes. In totaal worden hier jaarlijks 45.000 kinderen gescreend. Lees het hele artikel »

 • Radboudumc opent vernieuwd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

  09-12-2016 - Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc is gespecialiseerd in het behandelen van mannen met vruchtbaarheidsproblemen. Dit gebeurt met de TESE en PESA behandelingen. In het nieuwe centrum, dat vandaag opent, worden alle expertise en behandelfaciliteiten binnen één centrum aangeboden. Hierdoor wordt het voor stellen mogelijk om binnen een dag duidelijk te krijgen of zij in aanmerking komen voor een TESE of PESA behandeling. Lees het hele artikel »

 • Marije de Lange wint Santeon Verpleegkunde Prijs 2016

  07-12-2016 - Op vrijdag 2 december is voor de derde keer de Santeon Verpleegkunde Prijs uitgereikt. In ieder Santeon ziekenhuis wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor het beste Verpleegkundige Evicence Based Practice (EBP) of wetenschappelijk onderzoek. Lees het hele artikel »

 • Nieuwe app zorgt voor logopedische zorg op afstand én op maat

  07-12-2016 - Patiënten met spraakapraxie kunnen straks thuis aan de slag met oefeningen die de logopedist speciaal voor hen klaarzet. Dat kan met de voor Nederland unieke app. De app is door het UMCG Centrum voor Revalidatie samen met ICT- bedrijf Wild Sea ontwikkeld voor mensen met spraakapraxie. Tijdens een speciale bijeenkomst in Beatrixoord wordt de app op maandag 12 december gelanceerd. Lees het hele artikel »

 • Zorg voor bloed- en lymfklierkanker in Gelre ziekenhuizen erkend met groen vinkje

  06-12-2016 - Gelre ziekenhuizen heeft onlangs het groene vinkje gekregen, een keurmerk dat uitgegeven wordt door patiëntenorganisatie Hematon (bloedkanker, lymfklierkanker, stamceltransplantatie) in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit is terug te vinden in de patiëntenwijzer. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden die de patiëntenorganisaties stellen aan goede zorg bij bloed- en lymfeklierkanker. Lees het hele artikel »

 • Amerpoort en Careyn gaan samenwerken

  06-12-2016 - Verzorgingshuis Vinkenoord in Vinkeveen krijgt een nieuwe bestemming. Naast de huidige bewoners biedt de locatie vanaf medio 2017 ook woonruimte aan 15 jong volwassenen met een verstandelijke beperking uit de gemeente De Ronde Venen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de huidige bewoners van het verzorgingshuis hoeven niet te verhuizen en de jongeren kunnen begeleid zelfstandig wonen in vertrouwde omgeving dichtbij hun familie. Zonder de samenwerking zou het verzorgingshuis binnen afzienbare tijd de deuren hebben moeten sluiten. Lees het hele artikel »

 • Meer aandacht voor gezondheid van moeders rondom bevalling

  05-12-2016 - Het aantal zwangere vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging (eclampsie) is de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Daarentegen is er een toename van vrouwen die rondom hun bevalling met een hartstilstand of met teveel bloedverlies te maken krijgen. Dit maakte de eerste Utrechtse vrouwelijke hoogleraar verloskunde, Kitty Bloemenkamp, op 1 december tijdens haar oratie bekend. Lees het hele artikel »

 • Patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen verder verbeterd

  05-12-2016 - Steeds vaker wordt bij patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis de medicatie gecontroleerd: in 2012 werd dit bij minder dan de helft gedaan, nu bij vier van de vijf patiënten. Controle bij ontslag vindt bij minder dan de helft van de patiënten plaats. Deze controle is belangrijk, zodat na ontslag naar huis de medicatie op een juiste manier kan worden voortgezet. Ook de naleving van richtlijnen om infecties na een operatie te voorkomen is verbeterd. Door betere behandeling is de sterfte bij ernstige sepsis afgenomen. Op andere punten is nog geen verandering te zien en moeten er extra inspanningen komen. Dit onderzoek laat zien waar de verbetermogelijkheden liggen. Lees het hele artikel »

 • Samenwerking huisartsenpost, Dienstapotheek Midden Twente en ZGT locatie Hengelo in volgende fase

  02-12-2016 - De Huisartsenpost Hengelo, ZGT locatie Hengelo en de Dienstapotheek Midden Twente ondertekenen donderdag 8 december een gezamenlijke intentieovereenkomst. Lees het hele artikel »

 • Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis: meerjarenafspraken met VGZ

  02-12-2016 - Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg onderdeel van is, sluit een overeenkomst voor vijf jaar met het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis. De ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend hopen in het voorjaar van 2017 te fuseren. De gemaakte afspraken bieden zekerheid aan een grote groep inwoners in West-Friesland en Waterland. Lees het hele artikel »

 • Partijen verbinden zich in BeterOud

  01-12-2016 - Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde vandaag de feestelijke overdracht tijdens de conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'. Lees het hele artikel »

 • Grote vooruitgang implantatenregister door scannende orthopedisch chirurg

  01-12-2016 - De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) registreert sinds vandaag orthopedische implantaten door het scannen van GS1 barcodes. Met een eenvoudige barcodescan wordt de productinformatie automatisch in het register verwerkt. De LROI en de ziekenhuizen zien de scannende orthopedisch chirurg als een grote stap voorwaarts. Lees het hele artikel »

Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts